extend Your senses
sitemap
cz en Lithuania
Facebook

Služby

Autorizované metrologické středisko

Od roku 2001 je součástí firmy SENSIT s.r.o. Autorizované metrologické středisko, které je autorizováno Úřadem pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) pro ověřování stanovených měřidel s úřední značkou K a evidenčním číslem 72, č.j. 2828/06/02 ze dne 8.11.2006. Rozsah autorizace je platný pro měřiče tepla a chladu a jejich členy – snímače teploty a je vymezen v Osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti k ...

Metrologie - kalibrace

Společnost SENSIT s.r.o., jakožto výrobce měřidel, provádí v souladu s požadavky zákona 505/1990 Sb., část III, § 10 v rámci svých výrobních postupů prvotní kalibraci vyráběných měřidel. Firma SENSIT s.r.o. tuto skutečnost deklaruje na záručních listech. Úsek metrologie provádí kalibrace odporových snímačů teploty (včetně snímačů s převodníkem proudu a napětí), termoelektrických snímačů typu K, převodníků teplota-proud a teplota-napětí metodou elektronické simulace odporové sondy a elektronických přímoukazujících teploměrů ...

Opravy výrobků

Společnost SENSIT s.r.o. provádí záruční i pozáruční opravy vlastních výrobků (snímačů teploty, snímačů proudění a snímačů vlhkosti, teplotních sond, převodníků, spínačů teploty, termostatů, digitálních teploměrů) i produktů stejného nebo podobného charakteru od jiných výrobců. Opravy vlastních výrobků v záruce (reklamace) jsou řešeny v souladu s platnou legislativou, nadstandardní požadavky na vyřízení reklamace jsou plněny po dohodě se zákazníkem. Reklamované produkty je nutno vždy zasílat se záručním ...

Školení

Používáte naše výrobky a potřebujete doškolit zaměstnance nebo chcete, aby Vaši noví spolupracovníci věděli, na jakých principech fungují snímače teploty a ostatní výrobky firmy SENSIT s.r.o.? Potřebujete proškolit pracovníky v oblasti prodeje, montáže nebo servisu snímačů teploty a zvýšit tak jejich kvalifikaci a rozšířit jejich znalosti? Pak není nic jednoduššího, než si vybrat z naší nabídky školení: Základní informace o snímačích teploty ...

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Potvrzením s použitím souhlasíte. V pořádku Další informace